Client:
Date:October 02, 2017

Office National d’Identification Kominike pou Laprès

 Operasyon renouvèlman Kat Idantifikasyon Nasyonal ekspire yo ap kòmanse lendi 2 oktòb 2017 la pou tout sitwayen ki te fè kat yo soti lane 2005 pou rive 2007

Pòtoprens, 2 oktòb 2017.- Direksyon Jeneral Ofis Nasyonal Idantifikasyon (ONI) ap enfòme popilasyon an an jeneral ak tout sitwayen ki te fè Kat Idantifikasyon Nasyonal yo nan ane 2005, 2006 ak 2007 operasyon pou renouvèlman kat sa yo ap demare nan tout peyi a a pati demen lendi 2 oktòb la.

ONI louvri plizyè biwo espesyal nan zòn metwopolitèn nan kote sitwayen yo ap kapab renouvle kat yo pandan l ap kontinye bay sèvis abityèl li yo nan lòt lokal li genyen nan rejyon an. Men diferan lokal kote sèvis renouvèlman ap disponib nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan :

– Komin Pòtoprens : Plas Sainte-Anne – Plas Jérémie – Viva Rio

– Komin Dèlma : Legliz Kominote Evanjelik Dayiti, Dèlmas 75

– Komin Petyonvil : Lokal OAVCT, plas Saint-Pierre

– Komin Kafou : Lokal Meri a Dikini – Marin Ayisyèn

– Komin Tabarre : Akademi Polis Nasyonal Dayiti

ONI ap prepare l selon jan demand yo ap vini, pou louvri plis biwo toujou nan tout peyi a, espesyalman nan chèflye yo, pou fasilite renouvèlman kat yo. Annatandan, sitwayen kapab ale nan tout lòt biwo kominal ONI yo nan rès peyi a pou yo renouvle kat yo.

Direksyon Jeneral ONI ap mande tout sitwayen, sitwayèn pou yo fasilite travay Operatè yo nan respekte lòd ak disiplin. L ap pwofite raple tout moun operasyon renouvèlman kat yo gratis. Si yon moun mande w lajan, tanpri pran bon jan enf`ømasyon sou li epi rele nan 37 08 4087 pou w denonse l.

Mèsi !

Direction de Communication
et de Coopération
Office National D’identification
4, rue Lamothe, Puits-blain 4
Route de Frères, Pétion-Ville